Despre noi

Ajutor clienți

Servicii personalizare

Legal

Prelucrarea datelor

TROPEUM SRL colectează date cu caracter personal și date cu caracter special (CNP), pe paginile Siteurilor sale, numai cu acordul voluntar al Clientului/Utilizatorului, în următoarele scopuri:

  • validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
  • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
  • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
  • trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS) și/sau prin apel telefonic;
  • contactarea acestuia, la cererea să voluntară;
  • contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;
  • scopuri statistice.

Prin crearea Contului, fiecare Client/Utilizator și-a exprimat consimțământul că TROPEUM SRL să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Oricare Client/Utilizator are dreptul de a obține de la TROPEUM SRL, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă la adresa office@tropeum, în mod gratuit:

confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta
după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

În virtutea înregistrării voluntare pe site-ul TROPEUM SRL sau a accesării (comandarii) produselor/serviciilor TROPEUM SRL, Clientul/Utilizatorul este de acord cu (işi dă consimţământul pentru) procesarea datelor cu caracter personal de către TROPEUM SRL în propriul sistem informatic, atât manual cât și automat. Dacă Clientul/Utilizatorul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către TROPEUM SRL, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul și de a nu oferi companiei TROPEUM SRL date cu caracter personal.

Oricare Client/Utilizator are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația să particulară, prin transmiterea către TROPEUM SRL a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată că date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

Oricare Client/Utilizator are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prin transmiterea către TROPEUM SRL a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

TROPEUM SRL poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către TROPEUM SRL pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților/Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor Clientului/Utilizatorului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea TROPEUM SRL și/sau al eventualilor terți cu care TROPEUM SRL are contracte de parteneriat în acel moment. De asemenea, TROPEUM SRL utilizează sondaje care sunt trimise prin e-mail sau puse la dispoziție pe site, pentru colectarea de date demografice despre Client/Utilizator, profil și alte date legate de preferințele și comportamentul consumatorilor. Astfel de date sunt folosite pentru a studia preferințele consumatorilor și pentru efectuarea analizelor statistice, folosite în scopul adaptării ofertei la așteptările clienților TROPEUM SRL. Clientul/Utilizatorul poate oferi întotdeauna astfel de date în mod voluntar și poate renunta în orice moment la participarea în cadrul sondajului fără furnizarea datelor și fără niciun impact negativ asupra să în cazul manifestării dreptului de renunțare.

Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul/Utilizatorul are dreptul de a modifică datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflectă orice modificare survenită, în cazul în care această există.

În cazul în care Clientul/Utilizatorul optează pentru plata online a contravalorii comenzilor, contractului și/sau contractelor, autorizarea și remiterea spre decontare a tranzacțiilor de acceptare card se realizează exclusiv prin intermediul societății comerciale a EuroPayment Services SRL (EuPlatesc.ro).

EuroPayment Services SRL (EuPlatesc.ro) funcționează că un centru de procesare a datelor și de legătură între emitenții de carduri, comercianți acceptatori de card și clienți utilizatori de carduri.

Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci românești și străine sub siglele VISA și MasterCard cu condiția că băncile emitente să le fi activat pentru plata online.

TROPEUM SRL nu solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului/Utilizatorului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plata online.

Politică de confidențialitate a TROPEUM SRL se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client/Utilizator exclusiv pe site. TROPEUM SRL nu răspunde pentru politică de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natură acestora, în afară site-ului.

TROPEUM SRL se obligă că datele colectate ale Clientului/Utilizatorului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licentieze, transfere, etc. baza de date conțînând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

Excepție va face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la dată producerii evenimentului.

Procesatorul/procesatorii de carduri bancare agreat(i) de către TROPEUM SRL are(au) dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urmă unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzacție, în cazul în care această există.

TROPEUM SRL garantează că datele personale ale unui Utilizator/Client, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

TROPEUM SRL nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date cu caracter personal.

TOP
Tropeum